Virtuellt galleri
Shekinavandring
Artiklar och insändare
Bibelstudier
Viktiga böner
Profetiska tilltal
Biografi (Olof Amkoff)
Humor
Drömhjälp
Webbshop
Länkar
Fråga Olof
Kontakta mig!
Startsidan

Här nedan återfinns alltifrån korta roliga insändare i lokalpressen, en textaffisch, en visionsbeskrivning, ett traktat, till lite tyngre argumenterande debattartiklar.

All makt åt EU!

"Efter snart 10 års medlemskap i EU kan vi konstatera att politikerna har lurat oss in på bara skinnet vad gäller vårt lands självständighet! Det som före folkomröstningen 1994 sades vara ”i huvudsak ett samarbete mellan suveräna stater” har nu förvandlats till att våra grundlagar är underordnade EU:s nya konstitution. Det beslöt riksdagsmajoriteten den 20/11-2002!"
Läs hela artikeln

Bibeln varnar visst för EU!

"De snart tio år Sverige varit medlem i EU visar sig mer och mer bli likt en gökunge. Det vill säga en främmande fågel i vårt eget bo som ju mer den växer tar maten från våra egna barn och till slut tränger ut oss ur boet och tar över det! Det påståendet är inte en liknelse enbart. Här följer fakta: EU-rätten går alltid före nationell lagstiftning, EU:s nya grundlag tar över vår grundlag, EU-medlemskapet kostade på 1990-talet 15 miljarder kr per år. Åren 2000 -2006 kostar medlemskapet 25 miljarder kr varje år."
Läs hela artikeln

Dagen då påven blev “ofelbar”!

"Bland kristna finns det olika åsikter om påvens "ofelbarhet". Både protestanter ortodoxa och gammelkatoliker tillerkänner inte påven ofelbarhet i lärofrågor. Hur denna lära kom till, finns återgivet i Grattan Guinnes bok "Babylon och Vilddjuret", utgiven på svenska år 1894."
Läs hela artikeln

Det nya våldet i Sverige

"Alla har vi den senaste tiden förvånats över det plötsligt uppflammande gatuvåldet i Sverige. Det har blivit så grovt och trängt långt ned i åldersgrupperna. Allt fler ungdomar går beväpnade och är rädda för våldet. Många har försökt ge sociologiska, politiska och moraliska svar på varför det blivit så här. Det finns en intressant och avgörande kronologisk kedja av händelser att beakta när det gäller orsakerna till det ökade våldet i dagens Sverige."
Läs hela artikeln

Det nya Romarriket!

"Att avskaffa sin egen valuta är ett oåterkalleligt beslut. Med Euro som svensk valuta har vi förvandlat oss själva till en region i en och samma supermakt: Europas Förenta Stater. EMU förbereder införandet av vilddjurets märke i Sverige!"
Läs hela artikeln

Därför tillät Gud Estonia att sjunka!

"Många har säkert ställt sig denna fråga. även jag. Men jag har lärt mig att ställa sådana frågor till Gud. Morgonen den 28 september då jag hörde mina arbetskamrater nämna denna katastrof och jag förstod omfattningen av den, frågade jag Herren: 'är detta en dom, och i så fall varför?'"
Läs hela artikeln

EMU hotar Sveriges frihet och Europas fred!

"EU-kommissionär Anita Gradin skriver på DN-debatt 3/1-99 att det är 'Självklart att gå med i EMU.' Det är inte alls 'självklart' att vi ska införa Euro! Det finns minst sex tunga anledningar att inte 'gå med', eller åtminstone vänta och se."
Läs hela artikeln

EU som förbundsstat förintar Sverige som nation!

"Före valet -98 varnades vi för att det kunde bli ett av de sista riksdagsvalen p g a EU:s starka federalistiska krafter som vill ge EU-parlamentet lagstiftande makt. Nu har verkligheten börjat hinna ikapp de mest klarsynta EU-anhängarna."
Läs hela artikeln

EU:s vilddjursnatur börjar visa sig!

"En tjänsteman inom EU-kommissionens interna revisorstab har försett EU-parlamentet med hundratals hemligstämplade dokument som anklagar EU-kommissionen och dess säkerhetstjänst för korruption, bedrägeri, mörkläggning, censur, svågerpolitik samt anlitande av nynazister och högerextremister!"
Läs hela artikeln

Förre Påven mördad?

"Så löd rubriken i Time nr 25/89 i sitt omnämnande av den engelske journalisten John Cornwells bok 'A thief in the night'. Han blev inbjuden av Vatikanen för intervjuer av de närmast inblandade vid Johannes Paulus I:s död, i syfte att ta udden ur David Yallops påstående i sin bok 'In God's Name', att han blev giftmördad."
Läs hela artikeln

Genetiker bekräftar Noa!

"Noa hade ju som bekant (?) tre söner: Sem, Ham och Jafet. Ham betyder 'svart', och han är också anfadern till stam nummer 1, det svarta Afrikas alla folk. Sem är anfader till judar och araber, de semitiska folken, stam nummer 2. Jafet betyder 'utvidga'. Hans söner..."
Läs hela artikeln

Har du en tro som övervinner skökan?

"Herrens Ande kom till mig i en dröm och varnade mig för Skökan och hennes svenska döttrar, enl Upp 17:5. Jag fick se en grupp människor som arbetade målmedvetet och oavbrutet på att bygga upp de svenska delarna av Skökans lemmar."
Läs hela artikeln

Inbjudan till Lammets bröllop!

"Låt oss vara glada och jubla och ge Honom äran, för Lammets bröllop har kommit och hans Brud har gjort sig färdig. Åt henne har givits att klä sig i skinande, rent linnetyg. Linnetyget är de heligas rättfärdighet. Och ängeln sa till mig: Skriv! Saliga är de som är bjudna till Lammets bröllopsmåltid. Och han tillade: Dessa Guds ord är sanna."
Läs hela artikeln

Jesu blöja?

"Nu har mänskligheten fått privilegiet att få beskåda ett tygstycke i silverskrin, som påstås vara Jesu blöja! Är det inte fantastiskt? Messias' egen blöja! Vilket slag mot ateism och agnosticism! Ja, näst intill ett gudsbevis!"
Läs hela artikeln

Jätten Goliats skalle funnen!

"Enligt den engelska tidningen Jewish Telegraph, 11/6 93, har arkeologer i Israel hittat vad som måste vara jätten Goljats kranium!"
Läs hela artikeln

Kulturkrockarnas EU!

"Tidningen Dagen, 25/11 92, hade en intervju med Lars Bergqvist. Där säger han: 'EG kommer förmodligen för all framtid att vara katolskt dominerad med kristdemokratiska partier i mer eller mindre stark ställning. Katolskt tänkande, katolsk mentalitet, blir för oss en faktor att räkna med.' Ja, det är så sant som det är sagt. Med denna historiska uppdelning av Europa i katolska respektive protestantiska länder är det upplagt för ständiga repriser på denna kulturkrock, trots gemensam valuta t o m."
Läs hela artikeln

Lovsångsdiskoteket "The first love"

"1992 hade jag en dröm där jag ombads 'ta över' Kosmosdiskoteket i Umeå, av dess chefsdiscjockey. Det var knappt han orkade med att säga dessa ord, samt att han 'inte orkade hålla på längre'. Allt sedan dess har jag bett och funderat mycket över denna vision. Själv lever jag dagligen i lovsångens dimension med Herren."
Läs hela artikeln

Namnet över alla andra namn!

"Namnet Jesus är över alla andra namn!"
Läs hela traktatet

Naziguldet och Jubelåret!

"Under åren 1996 och 1997 skrevs det mycket i dagspressen om det guld nazisterna stal från judar under andra världskriget. I land efter land uppdagades det helt plötsligt att dess riksbanker köpt guld från den tyska Reichsbank, fast man visste det var stulet från nazismens offer. I hemliga interna dokument från den svenska Riksbanken som nu offentliggjorts, står det att visst guld var så kallat 'smittat' guld. D.v.s. judars guld som stulits av nazisterna, smälts ned och stämplats med Reichsbanks sigill."
Läs hela artikeln

Ockupation i Palestina

"De som endast fått massmedias ensidiga, pro-palestinska bild av att Israel illegalt ockuperar palestinskt land, speciellt Gaza, Samarien och Judéen (= ”Västbanken”), förvånas säkert över att det påståendet inte stöds av historien eller av internationell lag. Många politiska och religiösa ledare, speciellt i Europa, har blivit duperade av propaganda från de 21 arabiska länderna."
Läs hela artikeln

Profetisk happening i Rökå!

"Jesus sa i Apg 1:8 att när den helige Ande kommer över oss får vi kraft och blir hans vittnen. Lars-Eric predikade under tårar om det han benämnde som 'smörjelsemissbruk'. D.v.s. att man som kristen inte är intresserad av Anden för att bli ett Jesu vittne i första hand utan bara vill uppleva 'kraften' gång på gång på möten och konferenser."
Läs hela artikeln

Prövning av profetiskt tal

"Ett första delmoment i att pröva en profetia är att titta på vem det är som frambär den. Är det en trovärdig person? Är han/hon helgad av Ordet, lydig tron och älskar sanningen?"
Läs hela artikeln

RFSL ser inte saken från barnens perspektiv!

"Jag betvivlar inte alls att homosexuella kan vara bra föräldrar! Det är inte det som är sakfrågan! Sakfrågan är: vad är bäst för barnen. Det verkar som om de homosexuella har fastnat i sin tankebyggnad att homosex är naturligt och att homosexuella adoptioner är bra för barnen. Eller så har de bestämt sig för att till varje pris skaffa sig adoptionsrätt oavsett vad som är barnens bästa!"
Läs hela artikeln

Samfundsväsendets konsekvenser i Sverige!

"Mycket annat gott skulle kunna räknas upp för Jönköpings del, tack vare en stor kristenhet. Men något 'reformationens centrum' eller väckelseort går det inte att kalla Jönköping för. Staden borde vara det, p g a dess överlägset största kristenhet jämfört med alla andra städer i Sverige. Varför den inte är det beror på många olika saker. Men det avgörande svaret är de kristnas splittring i olika lärosamfund."
Läs hela artikeln

Sluta våldta kvinnor!

"Vilka ynkryggar till 'män' som våldtar kvinnor! Vilka omogna stackare som inte vågar gå emellan och stoppa en gruppvåldtäkt bara för att de själva är med i gänget. Vart har all ridderlighet och alla gentlemän tagit vägen? Snacka om moralisk upplösning!"
Läs hela artikeln

Storebror EU!

"Ska information om vilka vi ringer, mailar och vilka sajter vi besöker, sparas för myndigheternas framtida behov? Ska polisen få tillgång till matbutikernas register över vad vi har köpt? Ska alla bilars nummerskyltar läsas av vid vägkanten så att våra resor kan övervakas automatiskt?"
Läs hela artikeln

Utvecklingen mot det penninglösa samhället fortsätter

"På dagstidningarnas debatt- och chatsidor där det debatteras EMU-frågor, är det vanligt att människor på fullt allvar, käckt förespråkar en enda världsvaluta! På sätt och vis har de rätt. Har man väl tagit steg 1, (EMU/Euro), så bör man också ta steg 2, världsvaluta. Annars blir det ingen full effekt av steg 1."
Läs hela artikeln

Var jorden platt för Kyrkan under medeltiden?

"Ett vanligt påstående är att Kyrkan under medeltiden ansåg att jorden var platt och att, underförstått, man fått den åsikten från Bibeln. Den bilden har förmedlats till oss om och om igen på olika sätt, så det har blivit ett axiom, 'fakta'."
Läs hela artikeln

Varför så få tecken och under?

"Alla sunda kristna har en längtan efter tecken och under, både i sina egna liv och i församlingens liv. Säkert har även Du någon gång funderat över Jesu löfte i Johannes 14:12 om att de som tror på honom skulle själva göra hans gärningar och t o m större gärningar än Han gjorde!"
Läs hela artikeln

V I D G A  D I T T  H J Ä R T A !

"Vi måste vårda vårt 'hjärta', ty därifrån utgår livet. Bibeln nämner bland annat att man kan vidga, vända, förstocka, tillsluta och förhärda sitt hjärta. Varje dag måste vi vara vaksamma över vad vi gör med våra hjärtan i olika situationer. Varje gång vi väljer att se bort istället för att hjälpa en människa som vi utan svårighet skulle kunna hjälpa, förstockar vi vårt hjärta, vårt andliga liv, lite grand, enligt 5 Mos 15:7-11."
Läs hela artikeln

Är EU demokrati eller diktatur?

"Skulle du trivas i Sverige om vi styrdes av en regering som inte kommit till genom allmänna val? Skulle du vilja bo i ett land med en maktlös riksdag som inte kan stifta lagar utan bara får yttra sig i vissa frågor och ibland ha medbestämmande? Vad skulle du kalla ett land med ett parlament (riksdag) som inte kan avsätta regeringen med enkel majoritet, dvs. 51 %? Vad skulle du kalla en statsminister som inte är folkvald? Sådana förhållanden skulle alla kalla diktatur. Ändå är då är detta förhållandet inom EU!"
Läs hela artikeln


 

 

 

 

Louis Vuitton OutletLouis Vuitton ShoesLouis Vuitton HandbagsLouis Vuitton Purseshttp://helpfightpancreaticcancer.org/images/master/louis-vuitton-outlet.html
replica watchesfake watchesswiss replica watchesreplica watches auhttp://helpfightpancreaticcancer.org/images/master/replica-watches.html