Virtuellt galleri
Shekinavandring
Artiklar och insändare
Bibelstudier
Viktiga böner
Profetiska tilltal
Biografi (Olof Amkoff)
Humor
Drömhjälp
Webbshop
Länkar
Fråga Olof
Kontakta mig!
Startsidan

Gör din egen Shekinavandring!

Shekina är hebreiska och betyder närvaro, boende. För fromma judar var (och är) Guds shekina det allra viktigaste i livet. Under det gamla förbundets tid (GT) fanns Herren Guds närvaro inne i det rum som hette ”det allraheligaste” i tabernaklet och senare i templets dito. För att förbli levande inne i ”det allraheligaste” och Guds manifesterade närvaro där, måste man på den tiden vara en manlig överstepräst. Han fick dessutom endast en gång i livet gå in i ”det allraheligaste” för att på den stora Försoningsdagen stänka påskalammets blod på förbundsarkens nådastol och så bringa försoning för folkets synder. Översteprästen hade ett rep bundet om sin ena ankel för att de andra prästerna skulle kunna dra ut honom ur ”det allraheligaste” om han skulle bli slagen till döds av Guds helighet p.g.a. obekänd synd i sitt liv.

Jesus kom som det nya förbundets (NT) överstepräst och öppnade en ny och levande väg för alla, ända in i ”det allraheligaste”, genom förlåten som skilde det från rummet ”det heliga”, dit alla präster hade tillträde. Se Hebréerbrevet 4:14-5:10 + 6:13-10:22. Det är alltså en helt fantastisk nåd och privilegium att få vara en kristen och leva i det nya förbundets tid! Du och jag får med andra ord gå ända in i ”det allraheligaste” hur ofta vi vill och när vi vill! Vi behöver inte vänta tills det blir vår tur att vara överstepräst i livet så att säga. Du och jag kan få uppleva Guds närvaro och boende inom oss när som helst, hur ofta som helst, och var som helst! Inte undra på att texten ovan bland annat säger att det nya förbundet vilar på bättre löften än vad det gamla förbundet gjorde, (Hebr. 8:6).

Men på ett visst sätt fungerar det likadant än idag. Har vi obekänd synd i våra liv, om vi inte är helhjärtade i vår bön eller i vår överlåtelse till Jesus, kommer vi inte att mötas av Guds Shekina utan ”endast” av Guds nåd. Inte för att det är att förakta, men är vi ute efter att verkligen få möta Herren Gud och bli förvandlade av Honom, då måste vi göra upp med all ytlighet i vår tro. Allt kompromissande, hemliga synder, självrättfärdighet, uppblåsthet, stolthet och annat som bara är ”trä, hö och strå” (1 Kor 3:10-15) i Guds ögon måste lämnas utanför ”det allraheligaste” i vårt böneliv. Alldeles för många kristna nöjer sig med att vara ute på prästernas förgård och ibland inne i ”det heliga”, men sällan eller aldrig inne i ”det allraheligaste”! Det är dit Gud vill få oss och ha oss så att han kan och hinner välsigna oss på insidan med sin förvandlande kärlek. Vi nöjer oss ofta med att låta Gud välsigna oss på utsidan av våra liv med bönesvar på det materiella och kroppsliga områdena. Men Gud vill framför allt välsigna oss på vår insida. Han vill mjuka upp våra hjärtan så att vi kan vara medlidsamma och ha ett rikt känsloliv. Han vill vidga våra hjärtan så att de rymmer fler människor än oss själva enbart och kanske någon kär vän, våra barn eller äkta hälft. Det är endast inne i ”det allraheligaste” som denna förvandling sker, i Guds egen högheliga närvaro med all sin kärlek. Där kan Jesus smörja oss (Kristi Brud) med den gyllene olja han vill att hon ska ha. Där kan han pryda henne med det ”guld, silver och dyrbara stenar” (1 Kor 3:12) han vill se henne smyckad med inför sitt bröllop med henne!

För att hjälpa dig med detta har jag här nedan beskrivit den Shekinavandring vi gjorde på ett offentligt kristet möte. Det blev mycket uppskattat och bär fortfarande god frukt. Det går till på följande sätt.

  1. Dela in det rum du befinner dig i, i dessa avdelningar: Hedningarnas förgård, Kvinnornas förgård, Männens förgård, Prästernas förgård, Det heliga, samt Det allraheligaste. Detta kan man naturligtvis också göra endast mentalt i den bön som sedan ska leda den troende genom alla dessa förgårdar fram till och in i det allraheligaste för att där kunna möta Guds Shekina! Det handlar inte om att gå tillbaka till det gamla förbundet med dess tempeltjänst och lagar. Jag använder dessa förgårdar och tabernaklets indelning endast som ett pedagogiskt hjälpmedel för att lättare kunna se vad som är det viktiga i det kristna livet. Se Rom 15:4 och 1 Kor 10:11 om denna princip.
  2. Gör sedan en bönevandring där du ber om att få bli ledd av den helige Ande, med början på Hedningarnas förgård. Det var på denna förgård till Herodes tempel som Jesus rensade templet från penningväxlarnas girighet och duvförsäljarnas mångleri. Alltså tar man här itu med kvarvarande rester av hedniskt tänkande och leverne på det materialistiska området i sitt liv. Girighet måste här naturligtvis bekännas som det avguderi det är, Kol 3:5 och penningbegär som den rot till allt ont det är, 1 Tim 6:10. Mose tillsatte äldste som ”fruktar Gud, pålitliga och som hatar orätt vinning”, 2 Mos 18:21. Hatar du orätt vinning? Både i andras liv och i ditt eget! (Hur gudfruktig och helgad är du när det gäller affärer och pengar?) Andra saker som är typiska saker som även en pånyttfödd, andedöpt kristen har kvar rester av är: världens lockelser, dvs. pengar, makt och berömmelse. Matt 6:7-34 är bra att läsa och rannsaka sig själv med i detta sammanhang.
  3. På Kvinnornas förgård får du som är kvinna be om Andens ledning till att se dina synder och laster som är typiskt kvinnliga, bekänna dem som synd och ta emot rening i Jesu blod för dem. T.e.x. 1 Petr 3:3-4 är tillämpligt här.
  4. På Männens förgård ska du som är man ta itu med de typiskt manliga synderna. De är vrede, aggressivitet och sexuellt orena tankar. Du som har Internet, vet kanske hur mycket hårdporr, mjukporr och alla upptänkliga sexuella perversioner som det finns en uppsjö av hemsidor med ute på webben, eller hur? Hur har du det med disciplinen i det sammanhanget? Mängder av kristna män ligger slagna av Djävulen på det andliga slagfältet på grund av att de inte kan hålla sig borta från porrsurfandet. De har lagt ifrån sin trons sköld för att kunna använda datormusen i stället. De har kastat ifrån sig ”Andens svärd som är Guds ord” (Ef 6:17) för att i stället kunna porrsurfa utan allt för mycket av ”Andens överbevisning om synd, rättfärdighet och dom”, (Joh 16:8). Men de gör det till priset av att ständigt ha dåligt samvete inför Gud. Detta gör dem i sin tur ofrimodiga i vittnandet, halvhjärtade i bönen och kompromissande med synden i andras liv. Framför allt känner de sig (med rätta!) ständigt anklagad av Åklagaren för sitt orena sinnelag som blir följden av ett ohelgat Internetanvändande. Ta tag i detta NU!
  5. Inne på Prästernas förgård är det dags att ta itu med alla de synder, fel och brister som är typiska för oss kristna. De nämns bl.a. i Gal 5:20-21 och Jak 4:11-12. Bakom altaret på denna förgård stod det stora Kopparhavet som prästerna skulle tvätta händer och fötter i, innan de fick utföra sin offertjänst. Det talar sitt tydliga språk om att här handlar det om att göra upp med syndiga gärningar och med de felaktiga vägar man har gått på. Allt syftar till att få Trons Lydnad (Rom 16:26) upprättad i oss!
  6. Samarbetet med den helige Ande går fort när det gäller att få veta vad det är man ska helga sig ifrån. Det är hans uppgift. Se Joh 14:16-17,26 och 16:13. Så älta inte redan bekända synder, gå vidare om Anden inte uppenbarar något speciellt! Nu har du kommit in på tabernakelområdet med ”det heliga” som första rum. Där stod tre saker: rökelsealtaret, skådebröden, och menorahn, den 7-armade ljusstaken. Rökelsen är en symbol för bön, enligt Upp 5:8. Skådebröden är en symbol för fruktbärande liv, att vi har lyckats föra människor till tro på HERREN, enligt Jes 66:20. Menorahn symboliserar Guds 7 andar, enligt Upp 4:5. Här handlar det inte längre om att helga sig från synder. Nu är det dags att få bli smord med de 7 speciella smörjelser som finns att få som ett troende Guds barn. De är enligt Jes 11:2 ”HERRENS Ande, Vishets ande, Förstånds ande, Råds ande, Starkhets ande, HERRENS kunskaps ande, samt Gudsfruktans ande”. (För en utförlig redogörelse om dessa smörjelser, se mitt bibelstudium ”Guds 7 andar”.) Dessa 7 smörjelser gör dig redo och kapabel att kunna ta ännu ett steg i rätt riktning: närmare Gud. Jakobs brev 4:8 säger ”Närma dig Gud så ska han närma sig dig”! Be här om att få bli uppfylld av Guds 7 andar. Då kommer ditt kristna liv att kunna bära maximal frukt!
  7. Förlåten, det förhänge som skilde det heliga från det allraheligaste, brast mitt itu, ända uppifrån och ner, när Jesus dog på Golgata kors. Se Matt 27:51. Det talade sitt tydliga språk om att nu var det gamla förbundet slut och ett nytt hade tagit vid. Nu var vägen öppen och fri för alla ända in i det rum där Guds närvaro, shekina, finns. ”Men Kristus gick, inte med kalvars och bockars blod, utan med sitt eget blod, en gång för alla in i det allra heligaste och vann en evig förlossning”, enligt Hebréerbrevet 9:12. Ta för dig av den seger Jesus vann för dig! Du ärar honom aldrig så mycket som när du frimodigt gör bruk av det försoningsverk han fullbordat för alla människor. Om du gjort alla de 6 föregående stegen i gudsfruktan och under bön om Andens ledning, kan du nu när du är framme i det allraheligaste låta Guds kärlek skölja över dig! Låt hans ansiktes ljus flöda över dig! Bada i hans underbara nåd och kärlek så länge du vill. Låt honom få blötlägga dig ordentligt med sin Andes närvaro i dig så att allt gammalt och torrt får liv och du börjar spira och gro igen! Här inne i Faderns famn kan du gråta ut och få all den tröst du behöver. Kryp upp i hans knä och låt dig älskas av honom som det Guds barn du är. Känn inga krav. Gud är god, han älskar dig som du är! Ge honom tillfälle att få bevisa det här och nu! Ta bara emot av hans eviga kärlek som han alltid har älskat dig med. Be inga böner här utan låt Gud få uppenbara sig för dig. Känn att du står på helig mark! Guds shekina förvandlar dig till den människa han vill att du ska vara och är ämnad till av honom från födseln.

Förbundsarken inne i det allra heligaste innehöll en guldskål med manna, stentavlorna med 10 Guds bud på, samt Arons grönskade stav. Mellan kerubernas fanns Guds närvaro, hans shekina. Därifrån utgick ljus, värme, kärlek och hans röst. Hans egen högheliga närvaro präglade hela detta rum. Nu har du ett eget ”det allraheligaste” i din egen kropp! Det finns i din ande som har sitt säte i hjärtat och påverkar därigenom via blodet hela din kropp och själ. Du kan uppleva Guds härlighet och närvaro rent fysiskt i din kropp. En ljuvlig känsla av välbefinnande kommer när du stillar ned din själ och låter din ande föra ditt medvetande ända in i ditt ”innersta”. Jmf Ps 51:8, Joh 11: 33 + 38, Rom 8:16. Du kan se hans ansiktes ljus i dina andliga ögon sådana gånger! Hans egna kärleksord till dig kan du förnimma då!

Den enda gången i sitt liv en överstepräst fick gå in i det allraheligaste gjorde han det säkert i stor gudsfruktan och med en spänd förväntan om vad som skulle ske. Han var nog inte ivrig att prata då. I stället tror jag att han passade på detta enda tillfälle i livet, med att helga sig på alla möjliga sätt för att våga stanna kvar en liten stund efter försoningsakten med lammets blod. Då kanske han i stilla förundran över denna unika stund och situation, beundrade förbundsarkens guldlock med keruber och utgjöt sitt hjärtas innersta i lovsång, tillbedjan och förkrosselse. På samma sätt kan du i detta steg av shekinavandringen, passa på och tillbe HERREN Gud Allsmäktig i ”ande och sanning”, Joh 4:24. Du kommer att märka hur ”nådens och bönens Ande” (Sak 12:10) ”kommer din svaghet till hjälp” (Rom 8:26) mycket konkret!

Lycka till!

 

 

 

 

Louis Vuitton Outlet

Louis Vuitton Outlet

Louis Vuitton Shoes

Louis Vuitton Handbags

Louis Vuitton Purses

http://www.glycovaxyn.ch/content/news/louis-vuitton-outlet.htm

replica watches

fake watches

swiss replica watches

replica watches au

http://www.glycovaxyn.ch/content/news/replica-watches.htm

Replica Watches