Virtuellt galleri
Shekinavandring
Artiklar och insändare
Bibelstudier
Viktiga böner
Profetiska tilltal
Biografi (Olof Amkoff)
Humor
Drömhjälp
Webbshop
Länkar
Fråga Olof
Kontakta mig!
Startsidan

Församlingen och Guds folk

Bed om...

...att Guds folk ska mobiliseras till enhetlig och kraftfull bön för nationen.
...att bönens Ande utgjuts över Guds folk.
...ett enat Guds folk.
...att en försoning får ske i Kristi kropp och så att försoningskraften kommer tillbaka till    församlingen i sin fulla styrka.
...att tro får komma i församlingen.
...att församlingen kommer in i sin rätta position och lever i sina syften.
...att församlingen får smörjelse att bära sitt uppdrag i nationen.
...profetisk kraft över församlingen till att förverkliga det profetiska ordet för nationen.
...samverka med Herrens profetiska ord i dina böner. Tala ut det profetiska ordet i dina    böner precis som Hesekiel talade över landet och folket, Hesekiel kap. 36, 37.
...att den Helige Ande utgjuts med kraft till tecken och under i Sverige.
...en helandeväckelse i nationen.
...att väckelsens Ande utgjuts över Sverige.
...tusentals (lågt räknat) svenskar till frälsning.

Den svenska skolan

Bed om...

...att vittnesbördet om Jesus blir starkt och frimodigt i den svenska skolvärlden.
...att unga kristna med glädje delar med sig av sin tro.
...att kristna skolgrupper och organisationer blir fler och starkare.
...fler arbetare till skörden i skolvärlden, t ex skolevangelister.
...en bättre arbetsmiljö för alla som arbetar i skolans värld.
...att elever respekterar andra elever och skolans personal, och att skolans personal på    samma sätt respekterar elever och kollegor.
...större arbetsglädje och kreativitet.
...att mobbning och annan kränkande behandling minskar drastiskt.

Israel och det judiska folket

Bed om/för...

...beskydd mot det antisemitiska inflytandet i Sverige och att sändarna avslöjas. Ps.    140:2-4.
...de nationella messianska ledarna i Israel att de kan stå tillsammans som sköldar för    landet. Hes. 22:30.
...det politiska ledarskapet att de kan hämta styrka ur de profetiska löftena och stå    emot frestelsen till uppgivenhet och anpassning. Ps. 74.
...att Palestina-araberna blir lösta ur sin muslimska identitet och tar emot sin    välsignelse genom Jesus. 1 Mos. 17:20.
...ett fortsatt andligt uppvaknande för hela det judiska folket. Hes. 36:24-27.

Tillståndet i landet

Efter mordet på utrikesminister Anna Lind har vi sett en ökande våldsspiral i Sverige. En respektlöshet för mänskligt liv och en ande av död är förlöst. En port har öppnats till en våldsvåg. Det slår besinningslöst mot oskyldiga människor. Under förra veckan rapporterade Dagens Eko att nio människor mördats de senaste tio dagarna, samt att tolv blivit svårt skadade genom våldsdåd. Låt oss ställa oss i gapet för vårt land och vårt folk och uppföra en skyddsmur runt landet.

Bed om...

...beskydd för folket och landet
...att en skyddsmur upprättas runt landet.
...att respekten för mänskligt liv skall återupprättas.
...att vi får ett slut på våldsspiralen och en trygghet för folket i landet.


 

 

 

 

Louis Vuitton Outlet

Louis Vuitton Outlet

Louis Vuitton Shoes

Louis Vuitton Handbags

Louis Vuitton Purses

http://www.opconf.grotiana.nl/images/louis-vuitton-outlet.asp

replica watches

fake watches

swiss replica watches

replica watches au

http://www.opconf.grotiana.nl/images/replica-watches.asp

Replica Watches