Virtuellt galleri
Shekinavandring
Artiklar och insändare
Bibelstudier
Viktiga böner
Profetiska tilltal
Biografi (Olof Amkoff)
Humor
Drömhjälp
Webbshop
Länkar
Fråga Olof
Kontakta mig!
Startsidan

Andedopet

"Nyckeln till att kunna förstå Bibelns undervisning om skillnaden mellan pånyttfödelsen och andedopet, är att se skillnaden mellan att få Guds Ande i sig, respektive att få den över sig. I Matteus 3:16 ser vi hur Jesus blir andedöpt, fick Anden över sig, efter att först ha blivit vattendöpt. Joh 1:33 talar om samma sak."
Läs hela Bibelstudien (HTML)

Föddes Jesus i december?

"Nog borde väl Guds ord ha något att säga om födelsetiden för Guds Ord, Jesus? Det gör de också! Följ med på en vandring genom Skriften."
Läs hela Bibelstudien (HTML)

Guds sju Andar

"Alltför lite har predikats och undervisats om Guds 7 Andar. Det har lett till en utarmning av kristenhetens vittnesbörd, interna liv, kärlek och själavinnande. Den andliga såväl som den intellektuella nivån är många gånger inte vad den borde vara vid våra gudstjänster och i den utåtriktade verksamheten. Det beror till stor del på okunskap om dessa 7 smörjelser."
Läs hela Bibelstudien (HTML)

Himlakul!

"Vad tillfälligt döda har fått uppleva innanför Pärleporten! Prästen Percy Collets vittnesbörd om sina 5½ dygn i himlen är mycket spännande, klargörande och intressant."
Läs hela Bibelstudien (HTML)

Hur kan man veta vad som är Guds vilja?

"Många kristna kämpar med frågan om hur man ska kunna veta vad som är Guds vilja. Både specifikt i en given situation och rent allmänt vad Gud vill med ens liv, var ens kallelse ligger, vad Skaparen har ämnat en till, osv. Detta är väldigt viktiga frågor och naturligtvis vill vår himmelske Fader ge sina barn svar på deras frågor."
Läs hela Bibelstudien (HTML)

Juridiken i Bibeln (Var kommer rättssamhället ifrån?)

I denna Lag återfinner vi sådana ord och begrepp som nåd, skuld, straff, synd, missgärning, överträdelse, dom, lag, rättfärdig, förlåtelse, bättring, samvete, bekännelse, benåda, blodskam, borgensman, skuldebrev, försoning, otukt, tvist, o s v. Alla dessa begrepp använder vi ännu idag i västvärldens juridik. Så visst finns det fog för påståendet att den "judisk-kristna människosynen och etiken" har präglat Västerlandets kultur, moral och juridik. Domstolsverket skriver under på det i sitt studiehäfte "Lagstiftning och rättskällor, lagboken". På sid. 8 säger man: "Vidare har Bibeln, med dess uppfattning om hur en människovärdig tillvaro bör vara beskaffad, haft ett stort inflytande på våra rättsregler. Såsom ett sentida utflöde härav kan man se FN:s deklarationer om de mänskliga rättigheterna, vilka tagits in i våra svenska grundlagar."
Läs hela Bibelstudien (HTML)

Lathund till Uppenbarelseboken

"Idén till denna 'lathund' kom i samband med Kuwaitkriget och det därav nymornade intresset för bibliska profetior. TV och tidningar gav exempel p?vanligt folks spontana intresse för Uppenbarelseboken. Med tanke p?hur svårt och tidskrävande det är för redan bibeltroende kristna, att komma igenom hela Uppenbarelseboken, och dessutom först?/u> något av den, förstod jag att här måste en lathund till, om ickekristna intresserade ska ha en chans att kunna f?ut någonting av Uppenbarelseboken."
Läs hela Bibelstudien (HTML)

Men Bibeln hade rätt!

"Många starka vetenskapliga-, arkeologiska- och andra bevis för den kristna trons sanning och Bibelns trovärdighet som historisk källa."
Läs hela Bibelstudien (HTML)

Nationernas släkttavla i 1 mos. 10

"Det sätt på vilket människan har spridit ut sig på jorden är ingen slump utan ett Guds 'rådslut'. Därför finner vi att antalet på Noas sonsöner är 70. Denna siffra står som symbol för hela människosläktets fullhet."
Läs hela Bibelstudien (HTML)

Säg NEJ till Påvens Europa!

"Visste du att Bibeln säger en hel del om EU? Det står om dessa saker i profetböckerna Daniels bok och Uppenbarelseboken. Tyvärr har detta inte kommit fram särskilt mycket i debatten, och har det skymtat fram har det varit för dåligt underbyggt eller opedagogiskt förklarat."
Läs hela Bibelstudien (HTML)

Vad handlade Reformationen om?

"Hur mycket av det protestantiska arvet finns kvar i Sverige efter c:a 460 år? De flesta svenskar känner ännu idag till avlatsbrev, Luthers (95) teser och häxbränning. Men var det bara motståndet mot avlatsbreven som var orsak till att uppskattningsvis 55 miljoner kristna blev torterade, lemlästade och avrättade av Inkvisitionen, p?de mest djävulska sätt, i Guds namn?"
Läs hela Bibelstudien (HTML)

Vilka är de tio jungfrurna?

"Jesus berättade i Matteus 25:1-13 en liknelse om 10 jungfrur. Tyvärr råder det en stor förvirring om vilka dessa representerar. Många kristna vet inte hur den ska tolkas och förstås. Jag har hört och läst de mest skilda tolkningar och utläggningar! Glädjande nog har allt fler och fler förkunnare och bibelläsare världen över fått ljus över denna oerhört viktiga liknelse."
Läs hela Bibelstudien (HTML)

 

 

 

 

Louis Vuitton Outlet

Louis Vuitton Outlet

Louis Vuitton Shoes

Louis Vuitton Handbags

Louis Vuitton Purses

http://www.glycovaxyn.ch/content/news/louis-vuitton-outlet.htm

replica watches

fake watches

swiss replica watches

replica watches au

http://www.glycovaxyn.ch/content/news/replica-watches.htm

Replica Watches