Virtuellt galleri
Shekinavandring
Artiklar och insändare
Bibelstudier
Viktiga böner
Profetiska tilltal
Biografi (Olof Amkoff)
Humor
Drömhjälp
Webbshop
Länkar
Fråga Olof
Kontakta mig!
Startsidan

Så sätter vi stopp för EU:s fortsatta inflytande över Sverige!, Uppdaterat 2/11 -05

Det hela började med att jag läste "Steget före", boken om Kjell Sjöbergs liv, av Sven Nilsson. P?sidan 53 läste jag om en stav som Jamie, en av böneteamets medlemmar, hade sett först i en dröm och sedan kände igen när han vandrade längs Yukonfloden i Alaska och tog med sig p?böneuppdraget ”Clean Sweep?i Moskva 1987. (Man var där i akt och mening att p?70-års dagen av den ryska revolutionen sätta stopp för kommunismens fortlevnad i Sovjet.) Kjell kopplade det till Jes 10:24-26 där det talas om en Guds stav. ”Ty ännu en liten tid och förbittringen upphör, och min vrede skall vända sig till deras fördärv. HERREN Sebaot skall svänga sitt gissel över dem, som när han slog Midjan vid Orebsklippan. Sin stav, som han räckte ut över havet, skall han åter höja, som han gjorde i Egypten. P?den dagen skall hans börda tas bort ifrån din skuldra och hans ok ifrån din nacke. Ty oket skall brista p?grund av smörjelsen.?/i>

När ryssarna vid ett tillfälle i historien försökte tränga in i Alaska, stoppades man vid Yukonfloden och därför upplevde Jamie att staven hade ett symboliskt värde för att markera ett stopp och en gräns för KGB:s- och kommunismens fortlevnad i Sovjet. (Tv?år senare stormade folket Berlinmuren utan att någon gränsvakt vågade avlossa ett enda skott. Därmed var hela Östblocket i upplösning, vilket i sin tur ledde till att Sovjetunionen tv?år senare upplöstes helt fredligt. Inte en enda människa dog i den imperiekollapsen, vilket torde var unikt i världshistorien! Men s?var det Fridsfursten, Jesus Kristus, som hade gripit in och svarat p?mångas böner under många år!)

AFP/PRESSENS BILD. Berlinmuren attackeras här av glädjerusiga tyskar. Fotografiet är taget 11 november, 1989, mitt under den höst som medförde såväl murens fall som det kommunistiska systemets kollaps i Östeuropa. I bakgrunden skymtar Brandenburger Tor.

När jag läste detta med att Jamies stav hade ett symboliskt värde för att markera ett stopp och en gräns, kom Guds tilltal över mig direkt, helt osökt. (Jag satt inte och tänkte ut vad jag skulle göra för att härma detta, eller något sådant.) Allt kom som en blixt från klar himmel till mig. Det upplevdes som att ett helt koncept lades ned i mitt sinne p?en gång, nämligen: "ta en sten från Hadrianusvallen och gör en profetisk handling med den som ett stopp och gräns för EU:s fortsatta inflytande över Sverige!"

Först blev jag bara förvånad över tanken. Sedan blev jag blev helt förkrossad när jag insåg vad det var för en tanke som helt plötsligt hade dykt upp i mitt sinne. S?jag började be över detta och greps av en sån gudsfruktan att jag kom i gråt av tacksamhet! Jag upplever det fortfarande som ett heligt uppdrag som jag tar p?fullaste allvar. Gränsen mellan England och Skottland utgörs fortfarande av kejsare Hadrianus vall. Den byggde Romarriket mellan år 122-127 e.Kr som ett i praktiken erkännande av att "hit men inte längre, sträcker sig vår makt och inflytande". Utanför vallen rådde "barbariet" sa man.

(Redan 1995 gjorde jag och några bönekamrater en profetisk handling med Sveriges anslutningsfördrag till EU hopsurrade till ett paket med en stor sten ovanp?och kastade ut alltsammans i Umeälven samtidigt som jag proklamerade: ”Och när du har läst upp hela boken, skall du binda en sten vid den och kasta den mitt i floden Eufrat och säga: P?samma sätt skall Babel sjunka ner och inte mer komma upp p?grund av den olycka som jag skall låta komma över det mitt under deras ävlan", Jeremia 51:63-64, 1917-års översättning. EU strävar (ävlar) hela tiden att bli större, starkare, bättre, rikare, federalare, militärt slagkraftigare, ha fler och fler medlemsländer, större och större budget, mer och mer överstatligt/federalt, osv.)

Nu när denna resa är gjord visade det sig att Guds Ande ledde oss vänligt men bestämt till Stockholm för att i Strömmen utanför Riksdagen kasta stenen jag tagit från muren. Det var ju där det ödesdigra beslutet togs om medlemskap för snart 11 år sedan efter en manipulerad folkomröstningskampanj,*. Men det ska tas ett annat beslut där om några år, om utträde ur EU! Därför var det rätt att stenen skulle kastas utanför Riksdagen, och inte vid Sveriges sydkust som jag trodde först, som en stoppsten och gräns för EU:s fortsatta inflytande över vårt land.

Jag kastade stenen efter att ha läst upp följande bibelord som Gud visat är tillämpliga p?detta uppdrag: Uppenbarelseboken 18:21: "Och en väldig ängel tog upp en sten, stor som en kvarnsten, och slungade den i havet och sa: S?ska Babylon, den stora staden, med våldsam kraft störtas ner, och man ska aldrig mer finna den." ”Babylon?står i detta sammanhang för EU:s inflytande över Sverige. (Jag ser inte mig själv som den väldiga ängeln!). Mika 7:14 "Vakta med din stav ditt folk, din arvedels hjord, som bor avskild i skogen, mitt i ett fruktbart land. Låt den g?i bet i Basan och i Gilead, som under forna dagar", samt Matteus 18:18 som innehåller löftet om Himmelrikets Nycklar: "Allt vad ni binder p?jorden skall vara bundet i himlen, och allt vad ni löser p?jorden skall vara löst i himlen." Tilltalet att använda Himmelrikets nyckel, ser jag som ett löfte från Jesus att Han vill först lösa Sveriges anknytning till EU, i vår ände av "slavoket". Sveriges band med EU klipptes av i Anden, när stenen kastades i Strömmen. P?Andens tilltal löste jag Sveriges bindning till EU med hjälp av Himmelrikets nyckel. Efter plumset i Strömmens vatten ställde jag mig mitt p?bron med armarna utåt sidorna likt en trafikpolis och proklamerade: Hit men inte längre når EU:s inflytande, i Jesu namn! (Allts?inte in i Riksdagen.) Vi videofilmade allt och det kommer s?småningom att ing?i en undervisning om profetiska handlingar p?en dvd.

Den 5-7 oktober var jag med partiet Junilistan i Bryssel och visades runt av dem i maktens korridorer. I EU-parlamentets sessionssal löste jag med "Himmelrikets nyckel", EU:s anknytning till Sverige, så att förbindelsen nu är avklippt i båda ändarna. (Detta för att det kommande utträdet ska ske fredligt och i samförstånd från båda parters håll.)

Här kommer nu det bibelrum som tydligast beskriver vad profetiska handlingar är. 2 Kon 13:14-19 "När Elisa låg sjuk i den sjukdom som han dog av, kom Joas, Israels kung, ner till honom. Han satte sig gråtande hos honom och sade: "Min fader, min fader! Du som för Israel är både vagnar och ryttare!" D?sa Elisa till honom: "Hämta en båge och pilar!" Han hämtade en båge och pilar åt honom. Och han sa till Israels kung: "Fatta bågen med din hand!" När han hade gjort detta, la Elisa sina händer p?kungens händer. Sedan sa han: "Öppna fönstret mot öster!" När han hade öppnat det, sa Elisa: "Skjut!" Och han sköt. D?sa han: "En HERRENS segerpil, en segerpil mot Aram! Du skall sl?araméerna vid Afek, s?att de förgås." Sedan sa han: "Ta pilarna!" När han tagit dem, sa han till Israels kung: "Sl?p?jorden!" Denne slog tre gånger, och sedan slutade han. D?blev gudsmannen vred p?honom och sa: "Du skulle ha slagit fem eller sex gånger, för d?skulle du ha slagit araméerna s?att de hade blivit tillintetgjorda. Nu kommer du att sl?araméerna bara tre gånger."

Ett ord från Hebr. 11:33-34 är p?sin plats att citera i detta sammanhang. ”Genom tron besegrade de kungariken, skipade rätt, fick löften uppfyllda, täppte till lejons gap, släckte rasande eld och undkom svärdsegg. De var svaga men blev starka, de blev väldiga i strid och drev främmande härar p?flykten.?/i> Detta kan tillämpas p?kampen mot EU:s ”främmande härar?av lagar, politiker och byråkrater som ”ockuperar?vårt land. Dessa ska vi ”driva p?flykten? Jag gjorde detta i tro p?Guds tilltal och löfte om att Han ska sätta sin kraft, makt och agerande, bakom de bibelord och böner jag uttalade när vi skred till verket. Detta har sin upprinnelse i Bibelns beskrivning av trons kraft som tydligast kommer i uttryck när det gäller Noa i Hebr 11:7 ”I tro byggde Noa i helig fruktan en ark för att rädda de sina, sedan Gud hade varnat honom för det som ingen ännu hade sett. Genom tron blev han världen till dom och ärvde den rättfärdighet som kommer av tro.?/i> Med andra ord: liksom Noa först fick en gudomlig uppenbarelse innan han skred till verket, är även denna profetiska handling grundad p?en gudomlig uppenbarelse om vad som är Guds vilja p?detta område. Denna handling i tro, kommer successivt att verka fram det som krävs för att Sverige ska lämna EU!

Avslutningsvis vill jag citera ur en profetisk hälsning jag fick innan resan: "Mina gärningar är som en kanonkula i andevärlden, de spränger bort hindren. Du är min soldat, utrustad till helig strid. Inte mot kött och blod, inte med mänskliga vapen, men med min eld, nitälskans eld. Förbered dig du tappre stridsman. Jag är din härförare och jag sänder änglar vid din högra och vänstra sida. Du är sannerligen inte ensam, men till dig har jag talat. Utför mina order och lydnadens frukter väntar."

Olof Amkoff

* Vid den slutliga debatten i TV4 den 12/11 1994 inför folkomröstningen var allt tillrättalagt. Debatten sändes från Arosmässan i Västerås. Den stora publiken hade uttagits s? att cirka 85% var för EU-medlemskap och 15% emot! De f? som applåderade till förmån för nej-sidan avbröts av programledaren. (Arne Wirén: ”Skandal, TV4:s debatt fick både ministern och tittarna att rasa", Expressen, den 13/11 1994).
Tidigare profetiska tilltal:

Guds hand över Sverige dras tillbaka!

 

 

 

 

Louis Vuitton Outlet

Louis Vuitton Outlet

Louis Vuitton Shoes

Louis Vuitton Handbags

Louis Vuitton Purses

http://www.safoam-co.com/en/certificate/images/louis-vuitton-outlet.asp

replica watches

fake watches

swiss replica watches

replica watches au

http://www.safoam-co.com/en/certificate/images/replica-watches.asp

Replica Watches