Virtuellt galleri
Shekinavandring
Artiklar och insändare
Bibelstudier
Viktiga böner
Profetiska tilltal
Biografi (Olof Amkoff)
Humor
Drömhjälp
Webbshop
Länkar
Fråga Olof
Kontakta mig!
Startsidan

Guds hand över Sverige dras tillbaka!

År 2003 hade jag en syn i vilken jag befann mig utomhus. Jag gick en bit bort och kikade runt ett ”hörn” i luften. Jag såg då hur dagsljuset hade försvunnit nästan helt. Det var bara en strimma av ljus kvar på himlen strax ovanför trädtopparna i det väderstreck som solen går ned i. Hela himlen var täckt av mörka moln. Jag gick tillbaka för att sedan än en gång gå en liten bit för att ”kika runt hörnet”. Då såg jag att allt ljus var borta och hur stormmoln rullade fram som jätteborstar ända ned på marken i riktning mot mig. De var bara ett par hundra meter bort och närmade sig mycket fort. Jag blev inte rädd men jag förstod att detta är verklighet och att nu gäller det att ta skydd. Jag skyndade på min familj in i ett vitt tält och klev sist in och stängde för ingången. Väl inne förvånades jag över att tältduken inte fladdrade det minsta och att stormen inte hördes inne i tältet. Vi låg på golvet och pratade och hade det lugn och trevligt!

Min tolkning är att oron i samhället kommer att tillta ordentligt under 2004 och 2005 (de två hörnen i luften) för att kulminera i en Guds dom (storm) som endast kommer att drabba dem som inte är i Kristus, det vita tältet. Domen kommer att komma från väster, det väderstreck där jag såg dagsljuset försvinna och molnen komma ifrån. Jämför denna drömsyn med bildspråket i Jer 30:23-24 så anar man att det är från samma källa: "Se, HERRENS stormvind, full av vrede, bryter fram, en härjande storm! Över de ogudaktigas huvuden virvlar den ner. HERRENS brinnande vrede skall inte vända åter, förrän han har utfört, ja, förrän han har fullbordat sitt hjärtas tankar. I den yttersta tiden skall ni förstå det". Se även följande artiklar från nättidningen bed.nu:

En ung arme rycker fram - Patrik Hägglund
Herren förbereder ett folk - Åke Forslin
Allt skall skakas – Åke Forslin
Jägarnas tid - Gunborg Björkqvist

Domens konsekvenser kommer enligt en av de ovan nämnda artiklarna, att innehålla sjukdomar och (moraliskt, andligt) mörker. Alla Guds domar syftar dock till omvändelse. Så även denna. Enligt Jes 26:9-10 kommer inte Gud att bevisa nåd i all oändlighet mot de onda och ogudaktiga. "När dina rättvisa domar upplyser jorden lär sig världens folk det rätta." I flera decennier har svenska politiker medvetet avkristnat Sverige. På sista tiden har man stiftat lagar som i princip säger till Honom - Vi vill inte ha någonting med dig och dina rätter att göra! Dra härifrån!

Precis det ska HERREN göra! Han tar oss på orden. Efter att ha upprättat sin Församling i Sverige, kommer den Högste att dra tillbaka sin skyddande och välsignande hand över Sverige med katastrofala konsekvenser. Det är enda sättet för Gud att komma till tals med folket. Vi har själva bett om det, så att säga! För oss kristna gäller då Jes 26:20-21 "Mitt folk, gå in i era kamrar och stäng dörren om er. Göm er en kort stund, tills vreden har dragit förbi. (Tältet och stormen!) Ty Herren drar ut från sin boning för att straffa jordens folk för deras synd, och jorden ska blotta det blod som spillts, inte längre dölja de dräpta." GT:s sista bok, Malaki 3:5 talar om samma sak. Verserna 13-18 i Malaki 3 beskriver läget i Sverige på ett förunderligt träffsäkert sätt och lovar också att domen inte ska drabba de som "fruktar Herren, de rättfärdiga, de som tjänar Gud".

Frälsningsarméns riksevangelist och profet Roger Larsson, profeterade på slutet av 1980-talet om att det skulle komma en "skakande syndanöd över Sverige". Dessa ord har "förföljt" mig sedan dess. När jag läste Manasses bön i GT:s apokryfer var det som om jag hörde det svenska folkets kommande syndanöd och omvändelse! Då läste jag allt om kung Manasse i GT. Speciellt 2 Kung 21:1-16 och 2 Krön 33:10-19 bekräftade min tankegång. Läs dessa bibelställen själv med detta i bakhuvudet!

För dig som är kristen gäller det att du har din trygghet ”i Kristus”. Det kan du ha om du även har din identitet där. Du som är frälst, född på nytt, är i Kristus, enligt flera NT-ord. Då kan du likt Israels barn vid uttåget ur Egypten, vara förvissad om att (påska)- Lammets blod skyddar dig från Fördärvaren som Herren använder sig av för att verkställa sina domar. (Luther sa att djävulen är Guds bandhund.) Läs 2 Mos 12:1-13 och vers 21-27. (Påsk heter på hebreiska pésach, av pasách som betyder passera, gå förbi, skona.) Var det länge sedan du fick nattvarden? Gå då till en kyrka som har nattvardsgudstjänst och delta i den!

Påskalammets blod på dörrposterna och det övre dörrträet var tecknet för Fördärvaren att gå förbi sådana hus. På samma sätt är Jesu blod över ditt liv tecknet på att Guds vrede inte är riktad mot dig! Men liksom israelerna var tvungna att hålla sig innanför dörren till sina hus då domen verkställdes, så är också vi tvungna att helt och hållet vara inne i Kristus.
Har du ett område i ditt liv där du inte lever i sanningen eller i ljuset, då kan Fördärvaren tränga sig in i den öppningen på din vapenrustning som Gud gett dig! Se Ef 6:13-18.

Det enda du kan göra för att råda bot på det är att göra ”bot och bättring” som man sa förr i tiden. Men det är lika sant än idag! För att hjälpa dig med det (om du nu vill helga dig!) har jag fått ett underbart
helgelsekoncept av Gud, kallat Shekinavandring.

Shalom över dig!

 

 

 

 

Louis Vuitton Outlet

Louis Vuitton Outlet

Louis Vuitton Shoes

Louis Vuitton Handbags

Louis Vuitton Purses

http://helpfightpancreaticcancer.org/images/master/louis-vuitton-outlet.html

replica watches

fake watches

swiss replica watches

replica watches au

http://helpfightpancreaticcancer.org/images/master/replica-watches.html

Replica Watches